U bevindt zich hier:

Nationale veiligheidseisen bij aanbestedingen communicatiediensten overheid

21 augustus 2017

In juni 2017 zijn kamervragen gesteld over nationale veiligheidseisen bij aanbestedingen van cruciale communicatiediensten van de overheid. Het betrof hierbij onder andere de vragen rondom het meenemen van nationale veiligheidsbelangen in dit soort aanbestedingen en in hoeverre een en ander kan worden opgenomen in de aanbestedingseisen. Minister Plasterk, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beantwoordde deze vragen in augustus 2017.

De volgende onderwerpen kwamen aan bod:

Beste prijs-kwaliteitverhouding

De gunning vindt bij opdrachten voor cruciale communicatiediensten van het Rijk plaats op grond van de economische meest voordelige inschrijving, in beginsel vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Verwerkersovereenkomst

Bij deze opdrachten moet worden voldaan aan de overeenkomstig de Nederlandse wet- en regelgeving gestelde eisen inzake informatiebeveiliging en privacy. Indien er sprake is van persoonsgegevens bij de opdracht, wordt met de ondernemer aanvullen een verwerkersovereenkomst gesloten. Hierin worden voorwaarden gesteld inzake de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens.

Eisen over herkomst onderneming

Wanneer het bij een opdracht van het Rijk om cruciale en gevoelige communicatiediensten gaat, dan wordt deze opdracht in beginsel niet openbaar aanbesteed. Op deze manier kan de opdracht één op één aan een bepaalde ondernemer worden gegund, dan wel aanbesteed.

Toetsing na de aanbesteding

Via contractmanagement wordt tijdens de uitvoering toegezien op de nakoming door de ondernemer van de gestelde eisen betreffende wezenlijke belangen van veiligheid.

Bron: Rijksoverheid

Terug