U bevindt zich hier:

Nieuw: handreiking Publieke waarden en rechten bij aanbesteden van ICT

1 juni 2022

In de handreiking Publieke waarden en rechten bij aanbesteden van ICT wordt stapsgewijs uiteengezet hoe u door het verwerven van bepaalde rechten publieke waarden kan verwezenlijken bij het inkopen van ICT. Voor inkopers en overheidsprofessionals kan het lastig zijn om het juiste gesprek erover te voeren. De handreiking en de licentiewijzer die daarbij hoort, helpen bij de keuzes en overwegingen om voor bepaalde rechten of software te kiezen.

Er is meer van belang dan prijs en functionaliteit bij de inkoop van software. Zo vloeien er belangen voort uit:

  • het eigenbelang van de organisatie, zoals leveranciersafhankelijkheid;
  • de beginselen van goed bestuur, zoals de eis van democratische verantwoording;
  • de beginselen van behoorlijk bestuur, zoals samenwerking of transparantie;
  • daarnaast kunnen er specifieke beleidsambities zijn, zoals het stimuleren van (lokale) bedrijvigheid of marktwerking.


Al deze waarden hebben een directe link met de rechten die een overheid verwerft bij de inkoop van software en hoe zij dit doet. De handreiking focust zich op software met een maatschappelijke betekenis. Het gaat dan om software waaraan de overheid een deel van haar handelen delegeert, te denken valt aan (semi-) automatische besluitvorming, gegevensuitwisseling of data-analyse.

Licentiewijzer
Wie software verwerft, verwerft per definitie ook rechten. Dat kan het gebruiksrecht zijn, of de mogelijkheid om de software te begrijpen, te wijzigen of te delen. Sommige rechten zijn altijd noodzakelijk, andere niet. Hoe weet je welke rechten jij wilt verwerven als je software gaat aanbesteden? Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkelde in samenwerking met Stichting Kafkabrigade de licentiewijzer. Een strategisch instrument dat inkopers en overheidsprofessionals gaat helpen om vooraf na te denken over de hoofdzaken en om opdrachtgevers te wijzen op vragen waar zij waarschijnlijk zelf niet bij stil hebben gestaan.

Bij de Handreiking hoort De Licentiewijzer, die je in 6 vragen zowel naar de juiste keuzes voor rechten leidt, als naar de juiste onderdelen van de handreiking.

Download
Publieke waarden en rechten bij aanbesteden van ICT

Bron: Pianoo.nl

Terug