U bevindt zich hier:

Nieuwe Aanbestedingswet 2012 aangenomen door Eerste Kamer

21 juni 2016

Op 21 juni 2016 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 aangenomen door de Eerste Kamer. De overgrote meerderheid stemde voor het wetsvoorstel, slechts de PVV-fractie stemde tegen.

De motie-Dercksen (PVV) inzake het inbesteden van niet-kerntaken door overheden is tijdens de stemming verworpen. Alleen de CDA en PVV-factie stemden voor de motie gestemd.

Streefdatum voor de inwerkingtreding van de wet is 1 juli 2016. Het is echter de vraag of dit gehaald wordt. Bepalend hierin is mede de procedure rondom het ontwerpbesluit tot de wijziging van het Aanbestedingsbesluit. Dit besluit is met een herziene versie van de Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken 2016 voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer en in afwachting van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State.

Nieuwe wetten dienen eerst gepubliceerd en bekendgemaakt te worden door plaatsing in het Staatsblad. Met betrekking tot de inwerkingtreding geldt in Nederlands in de regel ten eerste dat er minimaal twee maanden tussen publicatie en inwerking van een regel zit en, ten tweede, dat nieuwe en gewijzigde wetten in werking treden op twee vaste verandermomenten (VVM), te weten, 1 januari of 1 juni. Er zijn vier officiële uitzonderingsgronden om af te wijken van de vaste data of de minimale invoeringstermijn, te weten: a) buitensporige private of publieke kosten van vertragingen of vervroeging, b) spoed- of noodregelgeving, c) reparatieregelgeving, en d) Europese of internationale regelgeving. Aangezien alle Europese lidstaten de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen reeds medio april geïmplementeerd hadden moeten hebben en Nederland hierover van de Europese Commissie reeds een formele berisping heeft ontvangen, is het aannemelijk dat er in dit geval een beroep zal worden op de laatst genoemde uitzonderingsgrond mocht 1 juli a.s. niet gehaald worden.

 

Bron: Eerstekamer.nl

Terug