U bevindt zich hier:

Nieuwe adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts

9 juni 2016

De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft 3 juni jl. 2 nieuwe adviezen gepubliceerd.

In advies 247 komt de vraag aan de orde of één van de eisen zodanig voldoende transparant was geformuleerd dat alle redelijk geïnformeerde en normaal zorgvuldige inschrijvers deze eis op dezelfde wijze konden uitleggen. De Commissie komt tot de conclusie dat dit niet het geval is.

In advies 248 wordt de vraag beantwoord of een deel van het risico op annuleringen bij de inschrijvers mag worden neergelegd. De Commissie is van oordeel dat de eis met betrekking tot de annuleringsvoorwaarden, en het daarmee alloceren van een deel van het risico op annuleringen bij inschrijvers, niet disproportioneel is en juist een element betreft waarop inschrijvers zich kunnen onderscheiden van hun concurrenten.

Bron: Commissie van Aanbestedingsexperts

Terug