U bevindt zich hier:

Nieuwe Arbitragewet aangenomen door de Eerste Kamer

22 mei 2014

De Eerste Kamer heeft op 27 mei jl. een wetsvoorstel van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) aangenomen dat de regels voor arbitrage moderniseert. De nieuwe regeling, die op 1 januari 2015 in werking treedt, neemt praktische belemmeringen weg door administratieve lasten te verlichten. Het wetsvoorstel maakt Nederland nog aantrekkelijker voor internationale arbitrageprocedures.

Arbitrage is in Nederland van oudsher één van de belangrijkste vormen van geschilbeslechting naast de overheidsrechter en wordt vooral gebruikt om geschillen op te lossen tussen ondernemers in de bouw en in de handel. Internationaal speelt arbitrage een belangrijke rol in de beslechting van handelsgeschillen.

Straks kan gebruik worden gemaakt van elektronische middelen, zoals het versturen van processtukken per e-mail. Ook stelt Opstelten de deponering van een vonnis bij de rechtbank niet meer verplicht. Om tijd en geld te besparen wordt de procedure tot vernietiging van een arbitraal vonnis teruggebracht tot een rechtsgang in één instantie, namelijk bij het gerechtshof. Daarnaast kunnen partijen zelf afspraken maken voor hun arbitrageprocedure, bijvoorbeeld voor de bewijsvoering en het hoger beroep. Slechts bij uitzondering ligt hier een rol voor de gewone rechter.

Bron: rijksoverheid.nl

Terug