U bevindt zich hier:

Nieuwe criteria voor "groen" aanbesteden van meubilair

12 september 2017

De Europese Commissie heeft nieuwe criteria gepubliceerd voor het ‘groen’ aanbesteden van meubilair. De nieuwe criteria vervangen de bestaande criteria uit 2008.

Nieuwe criteria

Ten opzichte van de criteria uit 2008 is een groot verschil dat in de nieuwe criteria onderscheid is gemaakt tussen drie onderdelen van de inkoop van meubilair:

1.       Renovatiediensten voor bestaand meubilair

2.       Aankoop van nieuw meubilair

3.       Diensten voor opgebruikt (end-of-life) meubilair

Het doel van deze verschillende criteria is het verlengen van de levensduur van meubilair. Er wordt ingezet op het versterken van circulair economische aspecten van aanbesteden. Het is niet verplicht voor aanbestedende diensten om deze nieuwe criteria toe te passen.

Verschillende niveaus duurzaamheidscriteria

De criteria zijn opgesplitst in technische specificaties en gunningscriteria. Voor de drie onderdelen van de inkoop van meubilair worden dus zowel mogelijke technische specificaties gegeven als gunningscriteria op basis waarvan de aanbestedende dienst duurzamer kan aanbesteden. Er wordt daarna ook een onderscheid gemaakt in ambitieniveau van de criteria. Een aanbestedende dienst kan ervoor kiezen om bepaalde kerncriteria toe te passen. Deze kerncriteria zijn makkelijker te realiseren en de administratieve kosten zijn lager. Daarnaast kan de aanbestedende dienst meer uitgebreide criteria toepassen. Bij deze criteria worden meer milieuaspecten meegenomen en wordt gestreefd naar een hoger niveau van duurzaamheid.

Circulaire economie

De criteria die door de Commissie zijn geformuleerd hebben de potentie om de impact van meubilair op het milieu te verkleinen en kosten te besparen. De Commissie verwacht ook dat de criteria aspecten van circulaire economie aanmoedigen. De criteria kunnen leiden tot bewustwording bij inkopers van de mogelijkheid van renovatiediensten voor meubilair, het stimuleren van innovatie bij meubelbedrijven en het ontwikkelen van vaardigheden om meubilair te herstellen en renoveren.

Bron: Europese Commissie

Terug