U bevindt zich hier:

Nieuwe drempelwaarden Europees Aanbesteden

18 december 2017

Wanneer de geraamde waarde van een opdracht evenveel of meer bedraagt dan de Europese drempelwaarden, moet deze in beginstel Europees aanbesteed worden. Elke twee jaar stelt de Europese Commissie nieuwe drempelwaarden vast.

Onder de klassieke aanbestedingsrichtlijn, de concessierichtlijn en de defensierichtlijn gelden verschillende drempelwaarden voor werken en leveringen/diensten.

De drempelbedragen Europees aanbesteden vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 zijn:

Klassieke overheid: Richtlijn 2014/24/EU

 • Werken:     5.548.000,-
 • Leveringen en diensten voor centrale overheid:       144.000,-
 • Leveringen en diensten voor decentrale overheid:   221.000,-
 • Overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten:    750.000,-
 • Prijsvragen voor centrale overheid:      144.000,-
 • Prijsvragen voor decentrale overheid:  221.000,-
 • Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde werken:   5.548.000,-
 • Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde diensten die verband houden met werken:   221.000,-

Concessieopdrachten: Richtlijn 2014/23/EU

 • Concessieovereenkomsten voor (openbare) werken:   5.548.000,-
 • Dienstenconcessies:    5.548.000,-

Speciale sectorbedrijven: Richtlijn 2014/25/EU

 • Werken:                          5.548.000,-
 • Leveringen en diensten:     443.000,-
 • Opdrachten voor sociale en andere specifieke diensten:    1.000.000,-

Defensie: Richtlijn 2009/81/EG

 • Werken:                         5.548.000,-
 • Leveringen en diensten:     443.000,- 

 

Bron: eur-lex.europa.eu

Terug