U bevindt zich hier:

Nieuwe EU-handboeken sociaal verantwoord aanbesteden

26 juni 2020

Het Directoraat-Generaal Grow (Interne markt, industrie, ondernemerschap en kmo's) van de Commissie heeft onlangs twee boeken gepubliceerd over sociaal verantwoord aanbesteden. Beide boeken benadrukken, in lijn met de Europese Aanbestedingsrichtlijnen, het belang van sociaal verantwoord aanbesteden en bevatten voorbeelden uit de praktijk waarin de overheid door middel van overheidsopdrachten sociale belangen heeft behartigd.

Het handboek ‘Making socially responsible public procurement work: 71 good practices’ is op 4 juni jl. gepubliceerd. Dit boek bestaat uit good practices die zijn uitgevoerd in verschillende voornamelijk Europese landen waar overheidsopdrachten systematisch zijn ingezet om doelstellingen van het sociaal beleid te realiseren. Het doel van dit boek is om Europese aanbestedende diensten door middel van voorbeelden uit de praktijk te stimuleren om sociaal aan te besteden toe te passen. De bijdrage van Nederland bestaat uit drie casestudy’s. Eén daarvan heeft betrekking op Social Return on Investment (SROI); onderdeel van het aanbestedingsproces van Rotterdam, Wageningen en Haarlem.

Het handboek ‘Buying for Social Impact dateert al van januari jl. Dit boek bespreekt het project ‘Buying for Social Impact’, een onderzoek dat in 15 Europese landen is uitgevoerd, waaronder ook Nederland. In het onderzoek wordt onder meer in kaart gebracht hoe de sociale aspecten van Richtlijn 2014/24/EU inzake overheidsopdrachten op nationaal niveau worden geïmplementeerd.

Dit jaar zal de Europese Commissie ook de ‘Gids Sociaal kopen’ updaten.

Bron: europadecentraal, Publication office of the European Union,  ec.europa.eu 

Terug