U bevindt zich hier:

Nieuwe Gids proportionaliteit vanaf 1 januari 2022

3 november 2021

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de nieuwe Gids proportionaliteit gepubliceerd. De wijziging beperkt de buitensporige toepassing van rechtsverwerkingsclausules en bevordert een goede klachtafhandeling. Het ministerie van EZK is bezig met verschillende maatregelen om de rechtsbescherming bij aanbesteden voor ondernemers te verbeteren. Een van de maatregelen is een aanpassing van de Gids proportionaliteit.

Uit onderzoek (KWINK 2019) blijkt dat publieke opdrachtgevers rechtsverwerkingsclausules (Grossmann-clausules) aangrijpen om zeer strenge eisen te stellen aan de tijdigheid van klagen en procederen. Ondernemers en experts ervaren de toepassing als doorgeslagen. Het leidt tot rechtsverwerking in gevallen waarin dat niet redelijk is en een gevoel van onrechtvaardigheid bij opdrachtnemers. Met de wijziging van de Gids wijzigt ook het Aanbestedingsbesluit.

Wijzigingen Gids proportionaliteit
De nieuwe Gids proportionaliteit geeft praktische handvatten voor een proportionele toepassing van rechtsverwerkingsclausules. Hierbij gaat het om het evenwicht tussen zo vroeg mogelijk vragen stellen door opdrachtnemers en een redelijke opstelling van opdrachtgevers wat betreft rechtsverwerking. Hiermee wordt de balans tussen de belangen van opdrachtgevers en opdrachtnemers hersteld. De inhoudelijke wijzigingen zijn overzichtelijk gemaakt in het document hoofdstuk 4 Aanbestedingsfase van de Gids proportionaliteit (pdf).

De wijziging treedt op 1 januari 2022 in werking.

Bron: pianoo.nl, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Meer informatie Gids Proportionaliteit

Terug