U bevindt zich hier:

Nieuwe handreiking Aanpak Duurzaam GWW bij baggerwerken van de waterschappen

30 maart 2017

De Unie van Waterschappen heeft een handreiking opgesteld voor het toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW specifiek bij baggerwerken van de waterschappen. In de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 hebben alle ondertekenaars afspraken gemaakt over het toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW bij spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten. Onder deze afspraken valt onder meer het bevorderen van duurzaamheid bij kleinere waterschapsprojecten door gezamenlijk het (bagger)programma van individuele waterschappen te toetsen op duurzaamheidsthema's in het (bagger)programma.

De Aanpak Duurzaam GWW is een procesaanpak waarbij duurzaamheid, zo vroeg mogelijk in het proces, een structurele plek krijgt in het project. Het nadenken over duurzaamheid in de baggerwerken van de waterschappen moet een vanzelfsprekend worden bij het opstellen van geldende eisen, voorwaarden en wensen (van baggerwerken). Het toepassen van de Aanpak Duur­zaam GWW is de manier om dit te doen. Dit geldt zowel voor grote baggerwerken als kleine cyclische baggerwerken

Bron: UVW

Terug