U bevindt zich hier:

Nieuwe interactieve pdf Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

5 januari 2017

Sinds 1 juli 2016 vervangt het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) het Nederlandse model Eigen verklaring. Het UEA is het standaardformulier dat in Nederland wordt toegepast op aanbestedingen zowel boven als onder de Europese aanbestedingsdrempel die plaats vinden op grond van de Aanbestedingswet 2012. Het UEA is een eigen verklaring over de uitsluitingsgronden, financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van ondernemingen voor een aanbestedingsprocedure.

Op 29 december 2016 is een nieuwe en definitieve versie van het UEA gepubliceerd. Waar mogelijk is een toelichting opgenomen in het document, of geven de structuur en de grijze gedeelten meer duidelijkheid. Tevens is een toelichting opgesteld door PIANOo met tips en aandachtspunten voor het invullen van deze interactieve pdf.

Bron: PIANOo

Terug