U bevindt zich hier:

Nieuwe mogelijkheden vanuit EAFIP voor gratis ondersteuning bij aanbesteden van innovatie

2 april 2021

EAFIP, het Europese initiatief voor ondersteuning bij innovatiegericht inkopen (European Assistance for Innovation Procurement), lanceert om de 3 maanden een nieuwe oproep waarmee u gratis ondersteuning kunt aanvragen. Aanbestedende diensten die een concreet innovatieproject starten, of gestart zijn, kunnen hun project aanmelden voor gratis ondersteuning. De eerste fase is momenteel open tot 25 juni 2021.

U kunt hulp ontvangen bij uw innovatiegerichte aanbesteding van ICT-gebaseerde oplossingen. Prioriteit ligt bij aanbestedingen op het gebied van ICT-gebaseerde oplossingen. Te denken valt aan digitale technologieën zoals Blockchain, Artificial Intelligence en Cybersecurity. Hetzelfde geldt voor ICT-oplossingen die bijdragen aan de Europese Green Deal. Het EAFIP verwelkomt daarnaast ook innovatieopdrachten die vallen onder nationale digitale / ICT-strategieën en aanbestedingen van innovatie die gericht zijn op het herstel van de Europese economie.

Wat houdt de ondersteuning in?
EAFIP biedt technische en/of juridische begeleiding bij de voorbereiding en uitvoering, waaronder:

  • Ondersteuning bij het nader bepalen en uitwerken van de inkoopbehoefte die kan worden aangepakt met innovatieve oplossingen
  • Voorbereiding en uitvoering van een in de EU gepubliceerde open marktconsultatie
  • Opstellen aanbestedingsstukken
  • Het beantwoorden van vragen van potentiële inschrijvers op elk moment tijdens het proces
  • Ondertekening van contracten met de geselecteerde ondernemer(s), rekening houdend met de relevante bepalingen in de Europese en nationale wetgeving inzake overheidsopdrachten.


De exacte inhoud van de ondersteuning aan de geselecteerde aanbesteder wordt per geval bepaald in overleg met de Europese Commissie. Innovatiepartnerschappen komen niet in aanmerking voor ondersteuning via EAFIP. Verder bestaat de ondersteuning niet uit een financiële vergoeding van activiteiten die door de aanbesteder worden uitgevoerd.

Ondersteuning aanvragen
EAFIP - Application for Assistance

Deadline voor deze eerste ronde is 25 juni 2021. Informatie over de ondersteuning en de criteria vindt u op de website van EAFIP.

Aanmeld-periodes voor aanvraag van ondersteuning: 
1e oproep: 25 maart 2021 - 25 juni 2021
2e oproep: 25 juni 2021 – 25 september 2021
3e oproep: 27 september 2021 – 11 januari 2022
4e oproep: 12 januari 2022 – 15 april 2022

Terug