U bevindt zich hier:

NLingenieurs richt Tijdelijk Innovatieteam Circulaire Economie Bouw op

4 april 2014

NLingenieurs heeft in het verlengde van het onlangs door 18 inkopende organisaties gesloten Green Deal Circulair Inkopen, een tijdelijk Innovatieteam Circulaire Economie Bouw opgericht.

De ondertekenaars van de Green Deal Circulair Inkopen hebben in november 2013 besloten om de krachten te bundelen door gezamenlijk duidelijke doelen te stellen en concrete afspraken te maken over circulair inkopen. Diverse leden van NLingenieurs zijn inmiddels bij dit initiatief betrokken. Volgens de Green Deal starten de organisaties die de Green deal hebben ondertekend in 2014 ieder met minimaal twee circulaire inkooptrajecten. De initiatiefnemers stellen de opgedane kennis en ervaring breed beschikbaar ter bevordering van circulair inkopen in Nederland. En uiterlijk in 2016 zorgen de organisaties voor aantoonbare integratie van circulair inkopen in de inkoopprocessen,- beleid en –strategie.

Om als branche aangehaakt te zijn en in te spelen op alle ontwikkelingen heeft NLingenieurs het tijdelijke innovatieteam opgericht dat zich allereerst gaat bezighouden met de kansen en bedreigingen (positionering en profilering) die de circulaire economie voor de ingenieurs-branche met zich gaat meebrengen. In tweede instantie zoekt het innovatieteam de interactie (lobby en belangenbehartiging) met andere stakeholders binnen de bouwsector.

Bron: nlingenieurs.nl

Terug