U bevindt zich hier:

Omgaan met free rider gedrag en staatssteun situaties bij innovaties

3 augustus 2021

Innoveren is hard nodig om veeleisende uitdagingen aan te gaan. Tegelijkertijd brengt het ook onzekerheden met zich mee. Nog te vaak remt dat innovatie af. Denk aan het risico dat andere organisaties wachten tot de door een ander bekostigde oplossing op de markt beschikbaar is. En in bijzondere situaties kan er sprake zijn van onrechtmatige staatssteun aan een ondernemer die voor u een innovatie ontwikkelt. Beide risico’s zijn verder beschreven in 2 publicaties, met aanbevelingen hoe ze te beperken. De artikelen zijn in opdracht van Pianoo geschreven door Stephan Corvers tezamen met mede-auteurs Jantsje op de Hoek en Ramona Apostol.


Free rider gedrag

Als publieke organisatie een nieuwe oplossing laat ontwikkelen dan brengt dat vaak extra kosten en risico’s met zich mee. De maatschappelijke opbrengst van een innovatie komt daarentegen ook toe aan alle andere organisaties die vergelijkbare oplossingen nodig hebben. Hierdoor kan de neiging ontstaan om af te wachten met het uitvragen van innovaties tot een andere organisatie de eerste stap zet. En dat remt vernieuwing af, terwijl die vaak juist hard nodig is. Hoe kunt u handiger omgaan met dit zogenoemde free rider gedrag en kosten en risico’s verdelen?

Artikel Innovatiegericht inkopen en onderinvesteringsgedrag van aanbestedende diensten (Mr. Stephan Corvers & Jantsje op de Hoek)

Inleidend artikel Pianoo: https://www.pianoo.nl/nl/themas/innovatie/achtergrondinformatie/voorkom-collectief-afwachtend-gedrag-bij-het-investeren

 

Mogelijk risico op staatssteun

Verstrekt u een overheidsopdracht conform de Aanbestedingswet 2012, dan is er in principe geen sprake van onrechtmatige staatssteun. Toch kan er in bijzondere gevallen alsnog sprake zijn van onrechtmatige staatssteun. Dat is een onwenselijke situatie, voor u en de ondernemer. Een ondernemer kan dan door een besluit van de Europese Commissie worden gevorderd een vergoeding terug te betalen. Een afwegingskader helpt u om het risico in te schatten en geeft aan hoe u er vervolgens mee om kunt gaan.

Artikel De aanbestedings- en staatssteunrechtelijke kaders voor innovatiegericht inkopen (Mr. Stephan Corvers & Dr. Ramona Apostol)

Korte toelichting Pianoo:  https://www.pianoo.nl/nl/themas/innovatie/achtergrondinformatie/onrechtmatige-staatssteun-bij-innovatiegericht-inkopen

Terug