U bevindt zich hier:

Onderzoek naar inkoopvolume Nederlandse overheid

26 oktober 2016

Het ministerie van Economische Zaken heeft onderzoek laten doen naar het totaalbedrag waarvoor in Nederland jaarlijks door de overheid wordt aanbesteed. Hieruit blijkt dat overheden en de zogenaamde speciale-sectorbedrijven in 2015 voor ongeveer 73,3 miljard euro hebben ingekocht.

Het onderzoek heeft als doel te komen tot een schatting van het totale inkoopvolume van de Nederlandse overheid. Hiermee wordt gedoeld op alle inkoopopdrachten die onder de reikwijdte van de aanbestedingsregelgeving vallen, te weten de Europese richtlijnen, de Aanbestedingswet 2012 en onderliggende regelgeving alsmede de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied.

Uit het rapport blijkt onder meer dat het inkoopvolume over 2015 wordt geschat op 73,3 miljard euro, waarvan 12,9 miljard euro ingekocht door het Rijk. In 2007 werd het inkoopvolume nog geschat op 57,5 miljard euro, waarvan 14,8 miljard euro door het Rijk.

De inkoopuitgaven van de gehele overheid over 2015 bestond voor 36% uit uitgaven boven de aanbestedingsdrempels en voor 64% uit uitgaven onder de aanbestedingsdrempels. In 2007 waren deze percentages respectievelijk 31% en 69%.

Bron: PIANOo

Terug