U bevindt zich hier:

Onduidelijkheid aanbesteding Publiek Vervoer Groningen Drenthe

13 november 2017

De aanbesteding Publiek Vervoer Groningen Drenthe is niet volledig transparant en proportioneel. De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft een aantal klachten hierover. Er is geen heldere definitie van ‘concern’ gegeven, terwijl dat begrip een belangrijke rol speelt in de aanbesteding. Ook wordt er te veel risico neergelegd bij de vervoerder, inzake de mogelijke krimp van de opdracht. De verwachting is dat de gunning van het doelgroepenvervoer in 35 Groningse en Drentse gemeenten één dezer dagen definitief wordt.

De integratie van doelgroepenvervoer en kleinschalig openbaar vervoer is een belangrijk uitgangspunt bij de aanbesteding van Publiek Vervoer Groningen Drenthe. Het gaat om zeven vervoerspercelen. De aanbesteding is niet geheel soepel verlopen. De totale opdrachtwaarde is rond de 35 miljoen euro per jaar, waarbij het gaat om onder andere leerlingenvervoer, wmo-vervoer, de Hubtaxi, buurtbussen, vervoer in het kader van de participatiewet en lokaal vervoer.

Geen kort geding

Na de eerste Nota van Inlichtingen kwamen er 488 vragen van potentiële inschrijvers naar voren. De tweede vragenronde leverde nog 99 vragen extra op. Blijkbaar was er veel onduidelijkheid over de aanbestedingsdocumenten. Op 16 juni spande ZCN een kort geding aan tegen deze aanbesteding. Vervolgens  werd de inschrijfdeadline opgeschoven naar 7 augustus door de aanbestedende dienst.

Na deze verschuiving besloot  ZCN het kort geding weer in te trekken. Volgens de vervoerder ontstond er door het opschuiven van de deadline genoeg ruimte om klachten te laten beoordelen door de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Bron: TaxiPro

Terug