U bevindt zich hier:
Online consultatie EC – geef uw mening over de gewenste beleidsprioriteiten voor het nieuwe kaderprogramma Horizon Europe

Online consultatie EC – geef uw mening over de gewenste beleidsprioriteiten voor het nieuwe kaderprogramma Horizon Europe

28 augustus 2019

De Europese Commissie is een online consultatie gestart over de strategische prioriteiten van Horizon Europe, het volgende kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. De consultatie is open tot 8 september.

De resultaten van de raadpleging zullen informatie geven over de werkzaamheden aan het strategisch plan waarin de beleidsprioriteiten en gerichte effecten van de investeringen voor de eerste vier jaar van uitvoering van Horizon Europa (2021-2024) zullen worden uiteengezet. Het strategisch plan zal richting geven aan de werkprogramma's en uitnodigingen tot het indienen van voorstellen voor deze eerste periode.

De consultatie concentreert zich op de tweede pijler van Horizon Europa: 'Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen' en de zes thematische clusters:

Cluster 1 - Gezondheid
Cluster 2 - Cultuur, Creativiteit en inclusieve samenleving
Cluster 3 - Civil security for Society
Cluster 4 - Digital, Industry and Space
Cluster 5 - Klimaat, energie en mobiliteit
Cluster 6 - Voeding, bio-economie, natuurlijke hulpbronnen, landbouw en milieu

Individuen en organisaties die geïnteresseerd zijn in toekomstige EU-prioriteiten op het gebied van onderzoek en innovatie, met name wat betreft het bovenstaande, kunnen het oriëntatiedocument raadplegen en deelnemen door hun input te geven via de online-consultatie die tot 8 september is geopend.


Meer informatie:

 Online consult

 Horizon Europa

Terug