U bevindt zich hier:

Online ISO 20400 scan voor Sustainable Procurement geïntroduceerd

27 juni 2018

Na de introductie van ISO 20400 begin 2017 als internationale richtlijn voor MVI is onlangs de Webtool ISO 20400 gelanceerd. Het gaat om een online tool die ondersteunt bij de implementatie, verantwoording en benchmarking van de eigen prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen. De gratis webtool is een gezamenlijk initiatief van NEN en NEVI.

De financiering geschiedt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het doel is bedrijven en (semi) publieke organisaties te ondersteunen bij het implementeren van de richtlijn ISO 20400..

Een belangrijk onderdeel van de webtool vormt de ISO 20400 scan. In de scan doorloopt men via vragen de verschillende onderdelen van de richtlijn. Het resultaat is een gedetailleerd inzicht van de prestaties van de organisatie op het gebied van MVI. Zo volgt uit de scan welk niveau van implementatie van ISO 20400 men heeft en worden de resultaten afgezet tegen het gemiddelde en de beste resultaten uit de betreffende branche (privaat versus publiek) ten aanzien van MVI. Bovendien kunnen de resultaten van de scan gebruikt worden als basis voor een implementatie- en verbeterplan ISO 20400. De tool biedt hier handvatten toe. Tot slot biedt de tool de mogelijkheid om een zelfverklaring te downloaden als bewijs van behaalde resultaten.

De webtool is te bereiken via deze link.

Bron: NEVI

Terug