U bevindt zich hier:

Onrechtmatigheden bij aanbesteding Belastingdienst voor Accenture geconstateerd door staatssecretaris

22 november 2017

De Staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, heeft een rapport gestuurd aan de Tweede Kamer over de aanbestedingsprocedure ten behoeve van de ondersteuning van de Broedkamer van de Belastingdienst. Volgens het rapport is de gunning aan Accenture niet correct verlopen.

De conclusies ten aanzien van de eind 2013 gevolgde procedure tot opdrachtverlening zijn ernstig, aangezien er vanuit de Aanbestedingswet 2012 gezien, onrechtmatigheden zijn geconstateerd, aldus Menno Snel. De oorzaken van de onrechtmatigheden zijn te herleiden tot het ontbreken van heldere procedures, juiste en passende houding en gedrag van betrokken medewerkers en het onvoldoende aanwezig zijn van “checks and balances”. Bij deze aanbesteding is de wet- en regelgeving niet in acht genomen en zijn procedures niet zorgvuldig ingericht, wat niet acceptabel is.

De prestatieafspraken die gemaakt zijn met Accenture (€150 miljoen extra belastingopbrengsten en €10 miljoen efficiëntiewinst) zijn volgens het oordeel van de onderzoekers niet specifiek genoeg geformuleerd. Zowel de Belastingdienst als Accenture hebben vooraf niet genoeg stilgestaan bij de complexiteit van het meten van de te ontwikkelen innovaties.

Bron: Dutch IT-channel

Terug