U bevindt zich hier:
“Openbaar aanbesteden in vastgoedsector kan veel beter”

“Openbaar aanbesteden in vastgoedsector kan veel beter”

24 juli 2017

In de vastgoedsector vragen de huidige ontwikkelingen in de maatschappij  om een herziening van openbaar aanbesteden. Zaken als beleving, welzijn en maatschappelijke meerwaarde verdienen een centrale plek in het systeem. Dat vraagt om richtingwijzers die projecten hierop beoordeelt, zo stelt Duurzaam Nieuws in een artikel van 20 juni j.l.

In de wereld waarin we nu leven is iedereen altijd verbonden en hypermobiel. Technologische ontwikkelingen hebben onze afhankelijkheid van fysieke plekken verkleind. Hierdoor worden hogere eisen aan gebouwen gesteld en is aandacht voor de mens in relatie tot het gebouw een basisvereiste geworden. Daarnaast is er meer aandacht nodig voor ecologische aspecten. Om te voorkomen dat er in de toekomst sprake zal zijn van grondstoftekorten en klimaatopwarming, worden circulariteit en duurzaamheid steeds belangrijker.

Alleen als er meer aandacht besteed wordt aan deze zaken, zullen gebouwen ook op langere termijn hun waarde behouden, aldus Duurzaam Nieuws. Ze komen daarom in het artikel met een aantal richtingwijzers voor openbare aanbestedingen:

  • Van een vaste checklist naar meer overleg
  • Van stip voor de voeten naar stip aan de horizon
  • Van focus op proces naar focus op eindresultaat
  • Van inkopen op minimumvereisten naar inkopen op maatschappelijke waarde
  • Van blind zakendoen naar verplichte transparantie

 Bron: Duurzaamnieuws.nl

 

Terug