U bevindt zich hier:

Plenaire behandeling wetsvoorstel nieuwe Aanbestedingswet 14 juni 2016

27 mei 2016

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken (EZ) heeft op 17 mei 2016 het eindverslag uitgebracht inzake het wetsvoorstel voor de nieuwe Aanbestedingswet. In het verslag geeft de commissie te kennen dat zij van mening is dat de plenaire behandeling van een wetsvoorstel voldoende is voorbereid. De plenaire behandeling van het voorstel vindt plaats op 14 juni 2016.

Het wetsvoorstel strekt tot implementatie van drie Europese richtlijnen in de Aanbestedingswet 2012 (32.440).
Het betreft twee herziene aanbestedingsrichtlijnen 2014/24/EU en 2014/25/EU de nieuw geïntroduceerde concessierichtlijn 2014/23/EU.

De richtlijnen beogen de toegang van ondernemers tot overheidsopdrachten en speciale-sectoropdrachten te verbeteren en ruimte te bieden voor innovatie en duurzaamheid.

Het voorstel (EK 34.329, A) is op 22 maart 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. 

Bron:  eerstekamer.nl

Terug