U bevindt zich hier:

Prinsjesdag: digitale overheid is speerpunt voor BZK

15 september 2014

De begroting van BZK besteedt ruim aandacht aan de digitale overheid. Het budget voor een 'dienstverlenende en innovatieve overheid' is echter wel gedaald: van 118 naar 88 miljoen euro.

BZK benadrukt het belang van betere en efficiëntere dienstverlening aan burgers en bedrijven en wil dat realiseren door aanvragen, vergunningen en andere vormen van dienstverlening voortaan digitaal mogelijk te maken. Daartoe - de begroting noemt de eerdere deadline van 2017 niet - wordt onder meer in 2015 wetgeving aangepast en Mijnoverheid.nl toegankelijker gemaakt. Transacties tussen burgers/bedrijven en de overheid die eerder alleen langs schriftelijke (papieren) weg werden afgewikkeld, kunnen dan ook digitaal worden afgehandeld.

Belangrijk op de weg daarnaartoe zijn de al eerder geïntroduceerde Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) en de benoeming van de Nationaal Commissaris Digitale Overheid (NCDO). Die NCDO (voormalig burgemeester Bas Eenhoorn, die deze maand van start gaat) ontwikkelt beleid, stelt de GDI samen en moet als regisseur de medeoverheden, uitvoeringsorganisaties en het Rijk bij elkaar brengen, waar het de digitale infrastructuur betreft. De aanstelling van de NCDO is mede het gevolg van het aflopen van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (kortweg i-NUP).

Bron: binnenlandsbestuur.nl

Terug