U bevindt zich hier:

Privacygevoelige informatie in aanbestedingsdocumenten

25 september 2017

Aanbestedende diensten hebben het afgelopen jaar ruim 99.000 aanbestedingsdocumenten geüpload op TenderNed. Aanbestedende diensten zijn verantwoordelijk voor de informatie, data en documenten die zij publiceren of beschikbaar stellen aan belangstellenden in het kader van een aanbesteding. Daarbij moeten aanbestedende diensten voldoen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Het gaat hierbij om gegevens in aanbestedingsdocumenten die herleidbaar zijn tot de persoon: zowel gegevens van burgers, als van eigen medewerkers.

Uit onderzoek van RTL Nieuws is gebleken dat gemeenten privacygevoelige informatie, zoals huisadressen en roostertijden van leerlingen in het speciaal onderwijs, publiceerden in aanbestedingsdocumenten. Inmiddels zijn deze documenten niet meer openbaar.  

Bron: PIANOo

Terug