U bevindt zich hier:

Raamovereenkomsten ICT-inhuur voor BZK gegund aan acht partijen

17 november 2016

De Rijksoverheid is al jaren bezig met het professionaliseren van de inhuur van externe partners. Onderdeel van de professionaliseringslag is het uitvoeren van (Europese) aanbestedingen en het sluiten van raamovereenkomsten. Hiermee beoogt de Rijksoverheid meer harmonisatie aan te brengen in inkoopprocedures en de uitvoering van projecten, wat ten goede komt aan zowel de kwaliteit als de efficiency.

De Rijksoverheid heeft onlangs vijf grote ICT-inhuur aanbestedingstrajecten voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) afgerond. Per aanbesteding schreven zich tussen de veertien en vierentwintig partijen in. Met acht opdrachtnemers zijn in totaal eenentwintig raamovereenkomsten gesloten, waarbinnen de BZK-diensten vanaf begin oktober ICT-professionals kunnen inhuren. De raamovereenkomsten duren maximaal 4 jaar. De BZK-diensten verwachten bij elkaar voor zo’n €70 miljoen per jaar af te nemen.

Opmerkelijk aan het aanbestedingstraject is dat met uitzondering van IT-Staffing (onderdeel van De Staffing Groep) alle oorspronkelijke leveranciers zijn vervangen door nieuwe spelers. 

Bron: Consultancy.nl

Terug