U bevindt zich hier:

Rapport CPB - Effectieve inkoop binnen het sociaal domein

23 februari 2018

Eind februari is het CPB-rapport “Naar een effectieve inkoop binnen het sociaal domein” uitgebracht. Door op een slimme manier in te kopen is er binnen het sociaal domein voor gemeenten veel te winnen, dat is de kern van het rapport. Een belangrijke keuze hierbij is hoe streng de selectie is van aanbieders die uiteindelijk worden toegelaten tot de markt.

Met de decentralisatie van taken zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de inkoop van een belangrijk deel van de langdurige zorg. Gemeenten maken hierbij verschillende keuzes. Sommige gemeenten contracteren veel aanbieders, andere slechts één of enkele. Als gemeenten kiezen voor een ruim aanbod, biedt dat voordelen voor zowel de gemeente als de cliënten. De prikkel die aanbieders ervaren om goede kwaliteit aan te bieder is een belangrijke motivatie voor cliënten.   Als er keuze is, moeten aanbieders namelijk hun best doen om de cliënt binnen te halen. Ook kan deze manier van inkopen bijdragen aan kostenbesparing voor gemeenten, omdat het minder tijd en moeite kost om te bepalen welke aanbieders geschikt zijn. 

Verschillen tussen gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inkoop en een groot deel van de maatschappelijke ondersteuning en de gehele jeugdhulp. Een groot deel van sociale voorzieningen die tot deze domeinen behoren worden ingekocht bij zorgaanbieders. De keuzes die gemaakt worden, door gemeenten in het aanbod dat zij contracteren voor de levering van zorg en ondersteuning, verschillen van elkaar. Gemeenten kunnen veel aanbieders toelaten, of slechts één of enkele marktpartijen selecteren via een aanbesteding.

Voorwaarden contracteren ruim aanbod

Het contracteren van een ruim aanbod brengt voordelen met zich mee, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. Het is belangrijk dat de cliënt, een onafhankelijke cliëntondersteuner, of iemand binnen het eigen netwerk van de cliënt zicht heeft op kwaliteitsverschillen tussen aanbieders. Daarnaast is het van belang dat de markt ruimte biedt voor meerdere aanbieders. Er moeten dan voldoende gebruikers zijn per gemeente en nieuwkomers moeten eenvoudig kunnen toetreden. Begeleiding en huishoudelijke hulp zijn de gedecentraliseerde zorgvormen die het beste voldoen aan de genoemde voorwaarden.

Bron: Centraal Plan Bureau

Terug