U bevindt zich hier:

Rapport: Onderzoek naar tenderkostenvergoedingen bij ingetrokken aanbestedingen

5 januari 2017

Op 22 december 2016 heeft de minister van Economische Zaken de Tweede Kamer het rapport Onderzoek naar tenderkostenvergoedingen bij ingetrokken aanbestedingen toegezonden. Het onderzoek is in het najaar van 2016 uitgevoerd en maakt inzichtelijk hoe vaak aanbestedingsprocedures in de afgelopen jaren te laat zijn ingetrokken en in hoeveel gevallen hierbij vergoedingen zijn uitgekeerd.

Dit onderzoek beslaat de periode vanaf het moment van inwerkingtreding van de Aanbestedingswet op 1 april 2013 tot 1 januari 2016. In die periode zijn ruim 13.000 aanbestedingen op TenderNed gepubliceerd. Uit het onderzoek blijkt dat 3%–5% daarvan wordt ingetrokken na het indienen van de laatste nota van inlichtingen. Van de onderzochte procedures in dit onderzoek bleek één intrekking geleid te hebben tot een vergoeding aan de inschrijvende partijen.

Op basis van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat het intrekken van aanbestedingen in een vergevorderde  fase van de procedure weinig plaatsvindt. In 95% van de aanbestedingen waarin een nota van inlichtingen is opgesteld door de aanbestedende dienst, wordt ook daadwerkelijk een opdracht gegund. In gevallen waarin sprake is van intrekking in een vergevorderd stadium wordt slechts bij uitzondering een tenderkostenvergoeding verstrekt.

Bron: Rijksoverheid

Terug