U bevindt zich hier:

Rapport: Procurement Requirements for Carbon Reduction in Infrastructure Projects

12 juli 2019

Het rapport Procurement Requirements for Carbon Reduction in Infrastructure Projects van het Impres research project is verschenen. Het Impres-project is een tweejarig onderzoek dat deel uitmaakt van de Construction Climate Challenge. Het onderzoek heeft als doel bij te dragen aan een meer efficiënte implementatie van CO2-beleid en reductiedoelen door de infrastructuursector op wereldwijd niveau. Dit in het bijzonder door te focussen op eisen in het aanbestedingsproces en de rol van internationale systemen voor duurzaamheidsbeoordelingen.

Het doel van het project is te komen tot aanbevelingen voor aanbestedingsprocessen van duurzame infrastructuur, en de opbouw van kennis over aanbestedingscriteria en hoe het aanbestedingsproces georganiseerd kan worden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben inmiddels ervaring met infrastructuurprojecten waarin CO2-reductie een belangrijk aandachtspunt was (bijvoorbeeld A6 Almere). Het onderzoek geeft een rechtsvergelijking door middel van een aantal analyses hoe duurzaamheidseisen bij infrastructuur en aanbestedingsprocessen zich op nationaal niveau verhouden. Het Nederlandse ‘country-report’ over eisen ten aanzien van CO2-reductie in de aanbestedingsfase is geschreven door medewerkers van het Instituut voor Bouwrecht. 

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

Bron: Pianoo & IBR

Lees het volledige artikel  op ibrtracker.nl.

Terug