U bevindt zich hier:

Rechtmatigheid bestedingen verder onder druk

13 juni 2022

Voortduren coronacrisis belangrijke oorzaak

Van bijna 5% van alle verplichtingen die de rijksoverheid in 2021 aanging en die leiden tot uitgaven in de toekomst staat de rechtmatigheid niet vast. Met die 5% is veel geld gemoeid: € 15,5 miljard. De Algemene Rekenkamer stelt vast dat voor het derde achtereenvolgende jaar de tolerantiegrens van 1% is overschreden en noemt dit zorgwekkend.

De coronacrisis is vorig jaar, net als in 2020, een belangrijke oorzaak geweest van problemen met de verantwoording van publiek geld door het Rijk. In 2021 gaf de rijksoverheid 33 miljard euro uit om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden, nog meer dan de 29 miljard in 2020.

De Algemene Rekenkamer concludeert in haar verantwoordingsonderzoek 2021 dat de crisis structurele zwakheden in de bedrijfsvoering van het Rijk heeft blootgelegd. Deels zijn die ook te herleiden tot onvoldoende bezetting van financiële en ondersteunende functies bij de rijksoverheid. Dit speelt bijvoorbeeld bij de ministeries van VWS en Defensie en de Belastingdienst.

Download rapport: Staat van de rijksverantwoording 2021

Lees het volledige artikel op rekenkamer.nl 

Bron: Pianoo.nl & Rekenkamer.nl

Terug