U bevindt zich hier:

Richtsnoeren Europese Commissie over gebruik kader voor overheidsopdrachten in coronacrisis

23 april 2020

De Europese Commissie heeft in een onlangs gepubliceerde mededeling richtsnoeren gegeven betreffende het gebruik van het kader voor overheidsopdrachten in de door de Covid‐19-crisis veroorzaakte noodsituatie. In deze richtsnoeren legt uiteen welke opties en flexibiliteit het EU-kader voor overheidsopdrachten biedt voor de aankopen die nodig zijn om de crisis het hoofd te bieden. De richtlijnen zijn met name bedoeld om te faciliteren bij het plaatsen van opdrachten in uiterst spoedeisende gevallen. Een van de opties is de toepassing van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking wegens dwingende spoed. De Commissie bevestigt in de mededeling dat de huidige Coronacrisis de toepassing van deze procedure kan rechtvaardigen.


Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
De toepassing van deze procedure betekent dat overheidsinkopers zonder rekening te houden met termijnen en overige procedurevoorschriften rechtstreeks kunnen onderhandelen met marktpartijen. Het toepassen hiervan is alleen mogelijk indien een reguliere (niet) openbare of een versnelde procedure ontoereikend is. Bovendien moet het omstandigheden betreffen die niet voorzienbaar waren en ook niet aan de aanbestedende dienst te wijten zijn.

Dwingende spoed
De Commissie bevestigt dat de onmiddellijke en specifieke behoefte van ziekenhuizen en andere zorginstellingen aan bedden, beschermingsmiddelen, beademingsapparatuur en dergelijke niet te voorzien was en ook Corona gerelateerd is. Hierdoor is zonder twijfel sprake van dwingende spoed. De zeer korte termijnen van de versnelde openbare of niet-openbare procedure (respectievelijk 15 en 10 dagen voor het indienen van de inschrijvingen) zijn vanwege de sterk toegenomen vraag veelal ook niet toereikend.

Duur toepassing
Overheidsinkopers kunnen de procedure gebruiken totdat structurele oplossingen weer voorhanden zijn zoals het aanbesteden van een raamovereenkomst volgens een reguliere (niet) openbare of versnelde procedure.

Bron: Europese Commissie en Pianoo.nl

Bekijk en download de richtsnoeren hier

Terug