U bevindt zich hier:

Rijkswaterstaat maakt gebreken bij het indienen van Model K-formulier herstelbaar

10 mei 2017

Rijkswaterstaat maakt het mogelijk dat bedrijven gebreken bij het indienen van het zogenoemde Model K-formulier kunnen herstellen. Op het Model K-formulier verklaart het hoogste management van de inschrijver dat een inschrijving op een aanbesteding conform het Nederlandse of Europese mededingingsrecht is. Het formulier is ingevoerd na de parlementaire enquête bouwfraude in 2002.

In de praktijk is gebleken dat relatief vaak gebreken worden geconstateerd bij het indienen van dit formulier. De oorzaak daarvan is niet duidelijk maar heeft mogelijk te maken met het feit dat de persoon die het Model K-formulier moet ondertekenen in veel gevallen een andere persoon is dan degene die de inschrijving ondertekent. Sinds de invoering van de digitale ondertekening is het aantal fouten toegenomen.

Rijkswaterstaat vindt het vervelend dat ze inschrijvingen, die verder aan alle eisen voldoen, terzijde moet leggen wegens een gebrek bij het indienen van Model K. Jurisprudentie heeft in het verleden bepaald dat een fout bij het indienen van Model K niet herstelbaar is. Als de aanbesteder het corrigeren van een fout met het Model K-formulier niet expliciet in de aanbestedingsleidraad mogelijk maakt, moet hij bij een foutief ingevuld formulier de inschrijving terzijde leggen, ook al voldoet deze verder aan alle eisen.

Daarom heeft Rijkswaterstaat besloten de aanbestedingsleidraden te gaan voorzien van een herstelmogelijkheid voor Model K. Dit beïnvloedt immers de inhoud van de inschrijving niet. Bovendien kunnen gebreken bij andere eigen verklaringen ook al voor herstel in aanmerking komen. Omdat de spelregels van een aanbesteding niet tijdens de aanbesteding veranderd mogen worden, gaat de nieuwe regel voor Model K alleen gelden voor 'nieuwe' aanbestedingen waarbij de herstelmogelijkheid expliciet in de aanbestedingsleidraad is vermeld. Bij lopende aanbestedingen waarbij de bepaling niet is opgenomen, geldt nog de oude spelregel dat een gebrek bij Model K niet kan worden hersteld. 

Bron: Rijkswaterstaat

Terug