U bevindt zich hier:

Rijkswaterstaat stelt beleid selectie aanbestedingen tijdelijk bij

4 september 2014

Rijkswaterstaat heeft het besluit genomen om voorlopig geen gebruik meer te maken van ranken en loten in de selectiefase bij een concurrentiegerichte dialoog en bij de aanbesteding met selectie van prestatiecontracten voor onderhoud.

Reden is dat Rijkswaterstaat de afgelopen tijd signalering ontving dat het draagvlak bij de markt voor selectie bij aanbestedingen door middel van ranken en loten minder wordt. Het daarop volgende gesprek met marktpartijen heeft duidelijk gemaakt dat het voornaamste bezwaar tegen ranken en loten is dat een potentiele inschrijver geen invloed meer heeft op de uitkomst. Een inschrijver kan niet meer uitgaan van zijn eigen kracht en keuzes, maar is afhankelijk van de ’lottomachine’. Het oorspronkelijke argument om te ranken en loten vanwege hoge tenderkosten was volgens de geconsulteerde marktpartijen hieraan ondergeschikt.

Rijkswaterstaat heeft gehoor gegeven aan de bezwaren van de marktpartijen en voorlopig het bovengenoemde besluit genomen. Wel zal Rijkswaterstaat de zogenaamde niet-openbare procedure blijven toepassen, waarbij alle geschikte bedrijven die zich hebben aangemeld zullen worden uitgenodigd om een inschrijving te doen. Voor de meeste Design&Construct contracten zal het huidige beleid rond ranken en loten niet wijzigen, omdat het bij deze contracten beter mogelijk is om onderscheidende criteria te benoemen.

Het betreft tijdelijke aanpassingen van het aanbestedingsbeleid van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat werkt aan een goed toepasbare, onderscheidende rankingsmethodiek, waarbij prestatiemeten een belangrijke rol zal spelen. Indien de tenderkosten voor de markt en/of de beoordelingslast voor Rijkswaterstaat onaanvaardbaar hoog worden, zullen deze tijdelijke aanpassingen worden heroverwogen. Rijkswaterstaat blijft er aan werken om de tenderkosten verder terug te dringen.

Bron: rws.nl

Terug