U bevindt zich hier:

Samenwerking gemeenten op gebied Wmo en Jeugd

19 maart 2018

Al een aantal jaren werken de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Neerijnen, Neder-Betuwe, Tiel en West Maas en Waal op basis van een Programma Wmo/Jeugd. De gemeenten kopen zorg en diensten in en geven het contractmanagement vorm. Vanaf 1 april 2018 zetten zij deze samenwerking voort in de vorm van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Regio Rivierenland. De gemeenten garanderen op deze manier de kwaliteit en continuïteit van zorg tegen zo laag mogelijke kosten.

Tijdens een vergadering op 21 december 2017 werd door de verantwoordelijke portefeuillehouders Wmo/Jeugd van de gemeenten besloten het principebesluit om de samenwerking te formaliseren en vast te leggen in een DVO. De colleges vragen de afdeling Contractgestuurde Dienstverlening van Regio FruitDelta Rivierenland een team Wmo/Jeugd in te richten om het inkopen van zorg en diensten en het vormgeven van contractmanagement voort te zetten en waar nodig door de ontwikkelen. Deze overeenkomst loopt voorlopig tot 31 december 2020.

Bron: Nieuwsblad Geldermalsen

Terug