U bevindt zich hier:

Staatssecretaris Mona Keijzer neemt actieagenda Beter Aanbesteden in ontvangst

19 februari 2018

Op vrijdag 16 februari 2018 nam staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat de actieagenda Beter Aanbesteden in ontvangst. In deze agenda staan aanbevelingen en concrete acties om de aanbestedingspraktijk te verbeteren.

De overhandiging vond plaats toen Keijzer het Amsterdamse bedrijf NPSP bezocht. Dit bedrijf produceert duurzame kunststoffen. In de actieagenda staan aanbevelingen en concrete acties om de aanbestedingspraktijk te verbeteren.

Actieagenda Beter Aanbesteden

In de actieagenda wordt in kaart gebracht hoe publieke organisaties en ondernemers effectiever kunnen omgaan met de verplichtingen bij het inkopen van werken, leveringen of diensten. Er zijn 31 aanbevelingen en 23 acties opgesteld door aanbestedende diensten en inschrijvende partijen om succesvoller te kunnen aanbesteden. Een van de adviezen luidt dat inkopers het beste hun voorgenomen aanbestedingen zo vroeg mogelijk moeten publiceren en moeten zorgen voor transparante voorwaarden. Verder wordt aangeraden om het samenvoegen van kleine aanbestedingen te voorkomen, zodat ook het MKB meer kansen heeft op deze opdrachten. Tenslotte zijn er afspraken gemaakt met het bedrijfsleven om het kennispeil van inkopers actief te verbeteren door het organiseren van marktdagen.

Bron: Europa decentraal

 

Terug