U bevindt zich hier:

Stephan Corvers als extern expert gehoord tijdens de hoorzitting van de tijdelijke commissie ICT van de Tweede Kamer

30 april 2014

Op vrijdag 25 april vond de eerste hoorzitting van de tijdelijke commissie ICT van de Tweede Kamer plaats onder leiding van VVD-Tweede Kamerlid Ton Elias. De hoorzitting is de eerste van een serie van zeven hoorzittingen.

De serie is onderdeel van het parlementaire onderzoek waartoe de Tweede Kamer in 2012 besloot. Aanleiding waren de ICT-perikelen met onder meer de OV-chipkaart, C2000, de UWV en het Elektronisch Patiënten Dossier. De commissie richt zich op deze kwesties evenals op de projecten: Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), Tunnels A73 en de RDW.

De tijdelijke Kamercommissie ICT onderzoekt in opdracht van de Tweede Kamer hoe grote ICT-projecten in de toekomst beter en kostenefficiënter kunnen worden uitgevoerd. De commissie wil in kaart brengen wat er bij ICT-projecten mis kan gaan en wat daarvan de oorzaken zijn.

Stephan Corvers was reeds vanaf begin dit jaar als extern expert bij dit onderzoek betrokken en werd vrijdag in het kader van dit onderzoek tijdens de hoorzitting gehoord samen met onder andere Hans Mulder, ICT-ondernemer en hoogleraar en Chris Verhoef, hoogleraar Informatica aan de VU. Tijdens zijn hoorzitting die ruim een uur duurde werd Stephan Corvers uitgebreid bevraagd over zijn ruime ervaring rondom complexe ICT-aanbestedingsprojecten. Stephan Corvers riep tijdens de hoorzitting onder andere op om het onderzoek van de tijdelijke commissie als input te gebruiken voor de implementatie van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen in Nederland. De nieuwe Europese richtlijnen, die recentelijk in maart zijn gepubliceerd door de Europese Commissie, creëren juist rondom innovatie nieuwe mogelijkheden. Aangezien ICT en innovatie in elkaars verlengde liggen, zullen deze nieuwe richtlijnen met name ook gevolgen hebben voor de ICT-sector, aldus Stephan Corvers.

Eerder onderzoek
In oktober 2013 werd reeds het eerste deel van het parlementaire onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid afgerond. Dit betrof een onderzoek naar zeven ‘cases’. De commissie vond in dat onderzoek belangrijke aanknopingspunten die aanleiding gaven tot nader, verdiepend onderzoek. Verdieping is volgens de commissie nodig op het gebied van aanbestedingsprocedures, contractmanagement, de relatie tussen ICT-leveranciers en overheid en de geldstromen binnen ICT-projecten.

Hoorzittingen
De commissie heeft besloten om zeven openbare hoorzittingsdagen te houden waarin zij spreekt met betrokkenen uit de wetenschap, advies- en toezichtwereld, het bedrijfsleven en de overheid.
De commissie verwacht in het najaar 2014 haar eindrapport aan de Kamer te kunnen presenteren.

Voor meer informatie: http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/tcict/

Zie ook eerdere berichtgeving op deze site: http://www.corvers.nl/nl/nieuws/stephan-corvers-als-expert-ingezet-bij-het-verdiepingsonderzoek-door-de-tijdelijke-commissie-ict-vanuit-de-tweede-kamer/

Terug