U bevindt zich hier:

Strategie ACM botst met wettelijk kader

15 april 2014

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt ten onrechte het begrip “consumentenwelvaart” centraal in haar strategie. Dit botst met de Europese wettelijke kaders van het mededingingsbeleid. Die kritiek staat in een themanummer van economenblad ESB dat binnenkort verschijnt.

De hardste aanval op de opvolger van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) komt van Eric van Damme, hoogleraar economie aan Tilburg University. Hij concludeert dat “ACM niet de vrijheid heeft die zij zichzelf toedicht, dat consumentenwelvaart een inhoudsloos begrip is en dus niet als doelstelling kan dienen, en dat een nauwer afgebakende doelstelling voor ACM onze welvaart beter waarborgt”. Van Damme stelt dat de autoriteit zich tot haar wettelijke taken moet beperken: consumenten beschermen en markten laten werken. “ACM kan bepalen hoe zij invulling geeft aan de haar opgelegde doelstelling, maar zij mag die doelstelling niet zelf kiezen.” De wetenschapper wijst erop dat de Mededingingswet niet alleen beoogt consumenten te beschermen, “maar ook de markt, de concurrentie en (efficiënte) bedrijven”.
Alexander Italianer, topambtenaar bij het directoraat-generaal Concurrentie van de Europese Commissie, waarschuwt ook voor een te brede taakopvatting van de Nederlandse toezichthouder.


Bron: sconline.nl

Terug