U bevindt zich hier:

Strengere controle op gebruik CPV-codes bij aanbestedingen

3 december 2019

Met een Common Procurement Vocabulary (CPV) code geeft een aanbestedende dienst aan waar de opdracht over gaat. TED (Tenders Electronic Daily) zal vanaf 15 januari 2020 streng controleren op het gebruik van de juiste hoofd CPV-codes (passend bij het type opdracht). Dit kan consequenties hebben voor zowel nieuwe als reeds lopende aanbestedingen.

Strengere controle
Aanbestedende diensten zijn verantwoordelijk voor een correcte publicatie van hun aankondigingen. TED controleert vanaf 15 januari 2020 of de gebruikte hoofd CPV-codes in de aankondiging overeenkomen met het type opdracht (levering, dienst of werk). Klopt deze combinatie niet, dan wijst TED de publicatie af. Alle aanbestedingsplatforms die een koppeling hebben met TED zijn hierover geïnformeerd. Zo kunnen zij hiervoor een wijziging opnemen in hun applicaties en hun gebruikers informeren.

Wat moet u als aanbestedende dienst doen?
Zorg ervoor dat u tijdig in  de voorbereiding van een aanbesteding  de juiste CPV-code kiest. Zo voorkomt u dat u pas bij het invoeren van de diverse kennisgevingen zoals de (voor)aankondiging van een opdracht  tegen een fout aanloopt. Doe dit ook voor aanbestedingstrajecten die al lopen en waarvoor nog aankondigingen/kennisgevingen volgen. Zo voorkomt u dat uw aanbesteding onnodige vertraging oploopt door een eerder gemaakte fout.  

Aan de eerste twee cijfers van de codes kunt zien over welk type hoofdopdracht ze gaan: 

  • CPV-codes die beginnen van 0 t/m 44 of 48 : Leveringen
  • CPV-codes die beginnen met 50 t/m 98: Diensten
  • CPV-codes die beginnen met 45: Werken

Er bestaan geen codes die beginnen met de cijfers 46, 47 en 49.

Wijziging TenderNed
Vooruitlopend op de strengere controle van TED, voerde TenderNed op 27 november een wijziging door. Het invoeren van een incorrecte combinatie van hoofd CPV-code en type opdracht is niet meer mogelijk. Gebruikers worden hierop geattendeerd bij het aanmaken van een nieuwe aanbesteding, of wanneer zij een nieuwe aankondiging publiceren in een eerder aangemaakt aanbestedingsdossier.  

Bron: Pianoo.nl

Terug