U bevindt zich hier:

Tijdelijke aanpassing Rijksinkoopbeleid ten aanzien van duurzaam geproduceerd hout

19 mei 2014

Op 2 juni jl. is de tijdelijke aanpassing van het Rijksinkoopbeleid ten aanzien van duurzaam geproduceerd hout gepubliceerd in de Staatscourant. De aanpassing houdt in dat met ingang van 2 juni 2014 de minimumeis voor te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten wordt verruimd: indien kan worden aangetoond dat het hout voldoet aan ten minste 7 van de 9 principes voor duurzaam bosbeheer uit het TPAS (Timber Procurement Assessment System) die door het Rijk worden gehanteerd als voorwaarden voor het te leveren hout, kan het betreffende hout toch door alle rijksinstanties worden ingekocht. Deze aanpassing geldt voor twee jaar. Als gevolg hiervan kan onder meer het Maleisische certificeringssysteem MTCS worden geaccepteerd in het inkoopbeleid.

Om duurzaam inkopen en aanbesteden van hout door de rijksoverheid vorm te geven, heeft het Kabinet in 2004 besloten dat alle rijksinstanties, welke onder de ministeriële verantwoordelijkheid vallen, zich ertoe verplichten dat het door hen aangekochte of aanbestede hout en houten producten zoveel mogelijk en op termijn volledig op aantoonbaar duurzame wijze geproduceerd zijn. In 2008 is dit kabinetsbesluit geïmplementeerd door middel van de introductie van een toetsingssysteem (inkoopcriteria en bijbehorende beoordelingsmethode) voor duurzaam geproduceerd hout.

Hout werd tot nu toe in het rijksinkoopbeleid geaccepteerd, indien het (volledig) voldeed aan de inkoopcriteria voor aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout. De inkoopcriteria en bijbehorende beoordelingsmethode zijn vastgelegd in het TPAS en worden beheerd door de Timber Procurement Asessment Committee (TPAC).

Met name in tropische gebieden is ontbossing een groot probleem. Zonder vraag naar duurzaam geproduceerd hout verliest het tropisch regenwoud zijn commerciële waarde en wordt het kwetsbaarder voor omzetting naar palmolie of sojaplantages. In de praktijk blijkt dat sommige houtproducerende landen grote vooruitgang boeken in het verduurzamen van de houtproductie, maar dat het daar geproduceerde hout nog niet (volledig) voldoet aan de duurzaamheidscriteria die in het kader van het rijksinkoopbeleid worden gehanteerd. Als gevolg daarvan kan dit hout door de rijksoverheid niet worden ingekocht en niet worden geaccepteerd in aanbestedingsprocedures. Een onwenselijk effect daarvan is dat positieve ontwikkelingen in de verduurzaming van de houtproductie in deze landen niet voldoende worden beloond. Als voorbeeld is in de Tweede Kamer in de afgelopen periode gewezen op de situatie met betrekking tot hout met het Maleisische houtcertificatiesysteem MTCS.

De Nederlandse overheid wil graag positief bijdragen aan een verdere (volledige) verduurzaming van deze houtproductie door hout dat in belangrijke mate voldoet aan de duurzaamheidscriteria tijdelijk toe te laten tot inkopen en aanbestedingen van de rijksoverheid.

Bron: officielebelendmakingen.nl

Terug