U bevindt zich hier:

Traject ‘Beter aanbesteden’

8 april 2016

Omdat uit de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012 naar voren is gekomen dat veel problemen rond aanbestedingen niet zitten in de wet zelf, maar in de toepassing van de aanbestedingsregels, start Minister Kamp van Economische Zaken het traject ‘Beter aanbesteden’. Dit traject houdt een werkwijze in waarbij aanbestedende diensten en ondernemers gezamenlijk de dialoog aangaan met als doel om de komende jaren concrete acties uit te voeren en zo te zorgen voor een verbetering van de aanbestedingspraktijk. Er wordt in ieder geval ingezet op drie hoofdlijnen: het verbeteren van de beeldvorming rondom aanbesteden; het verbeteren van kennis en kennisuitwisseling tussen ondernemers en aanbestedende diensten; en meer aandacht voor het beroep en vakmanschap van de inkoper.

Om tot een breed gedragen aanpak te komen wil de minister partijen in staat stellen om zelf gezamenlijk afspraken te maken en ook zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor de gemaakte afspraken en de uitvoering daarvan. Dit betekent een regionale aanpak in combinatie met een landelijk overleg om ook de samenhang te kunnen bezien en de regio’s van elkaar te laten leren. De aanpak per regio maakt tevens aandacht voor lokale situaties en wensen mogelijk.

 

Bron: tweedekamer.nl

Terug