U bevindt zich hier:

Twee nieuwe aanbestedingshandreikingen in de bouw

26 augustus 2019

Uit de actieagenda Beter Aanbesteden zijn door Bouwend Nederland twee nieuwe handreikingen gemaakt. Het gaat om de handreikingen Nader selecteren en Gefaseerd contracteren.

In de handreiking ‘Nader selecteren’ staan vijf gouden regels om de markt zichzelf te laten selecteren en inschrijvers niet onnodig te beperken. In de handreiking ‘Gefaseerd aanbesteden’ komen de belangrijkste stappen aan bod bij het organiseren van een aanbesteding van samenwerkingsvormen als het bouwteam.

De handreikingen vloeien voort uit het initiatief Beter Aanbesteden van het ministerie van EZK. Doel van het initiatief is om de kwaliteit van aanbestedingen te verbeteren. Leden en medewerkers van Bouwend Nederland hebben deelgenomen aan regionale gesprekstafels, waar aanbestedende diensten en het bedrijfsleven met elkaar in gesprek gingen. De uitkomst was een actieagenda met 23 verbeterpunten. Met deze 2 nieuwe bovengenoemde handreikingen geeft Bouwend Nederland invulling aan punt 11 en 12 uit de actieagenda.

Meer informatie over de Actieagenda Beter Aanbesteden


Handreiking Nader selecteren

Handreiking Gefaseerd aanbesteden

Terug