U bevindt zich hier:

Tweede kamer neemt moties over aanbesteden aan

26 maart 2018

De Tweede Kamer heeft op 6 maart 2018 twee moties in het kader van aanbestedingen aangenomen die door de CDA-Kamerleden van den Berg, Heerma en Ronnes werden ingediend. De moties spitsten zich toe op het aanbestedingsgedrag van overheden en arbeidsvoorwaarden bij aanbesteden.

Aanbestedingsgedrag van overheden

Recent is de actieagenda Beter Aanbesteden gepubliceerd. Deze actieagenda maakt inzichtelijk hoe publieke organisaties en ondernemers effectiever om kunnen gaan met de verplichtingen bij het aanbesteden van opdrachten. De Kamerleden verzoeken de regering in hun motie om de Tweede Kamer voor het zomerreces van 2018 ervan op de hoogte te stellen over welk budget het ministerie van Economische Zaken en Klimaat beschikt om de actiepunten te verwezenlijken en welke maatregelen de regering gaat nemen om te zorgen dat alle partijen de actiepunten tijdig uitvoeren. Ook wordt verzocht om de maatregelen voor de Rijksoverheid uit de actieagenda voortvloeien in het eerste kwartaal van 2019 geïmplementeerd te hebben.

Arbeidsvoorwaarden bij aanbesteden

In de tweede aangenomen motie wordt geconstateerd dat in de actieagenda Beter Aanbesteden geen aandacht wordt besteed aan de arbeidsvoorwaarden bij aanbestedingen. De inachtneming van de arbeidsvoorwaarden hoort bij fatsoenlijk aanbesteden, aldus van den Berg en Heerma (CDA).

Bron: Europa decentraal

Terug