U bevindt zich hier:

UEA als interactief PDF-formulier

28 juni 2016

Bij inwerkingtreding van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 vervalt de mogelijkheid tot het gebruik van de oude modellen Eigen verklaring voor aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven en wordt het gebruik van het UEA verplicht. De Europese Commissie biedt reeds een online tool voor het genereren van het UEA. In de praktijk blijken veel aanbestedende diensten en ondernemers problemen te ondervinden met het controleren van het door hen gegenereerde of ingevulde document

Het ministerie van Economische Zaken ontwikkelt daarom momenteel een interactief pdf-formulier. Het ministerie streeft ernaar het formulier vanaf 1 juli 2016 via pianoo.nl aan te bieden. Het formulier werkt hetzelfde als de huidige modellen Eigen Verklaring: het bevat een beveiligd deel voor aanbestedende diensten en een invulbaar deel voor de inschrijvers. Het is uiteraard ook mogelijk de Europese applicatie te gebruiken.

Bron: pianoo.nl

Terug