U bevindt zich hier:

UEA-module in TenderNed

18 augustus 2016

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is voortaan op te stellen via TenderNed. Het uiterlijk, de inhoud en de functionaliteit van de UEA-module in TenderNed zijn overwegend gelijk aan de UEA-tool van de Europese Commissie. TenderNed heeft een aantal aanpassingen gedaan:

  • Standaardvelden, zoals de naam van de organisatie, naam van de aanbesteding en korte beschrijving van de aanbesteding worden automatisch overgenomen uit TenderNed. (de velden zijn nog wel bewerkbaar in het UEA).
  • De aanbestedende dienst kan instellen of het UEA wordt gebruikt voor een Europese aanbesteding of voor een aanbesteding onder de Europese drempel.
  • Het UEA kan in het Nederlands of in het Engels opgesteld worden.
  • TenderNed genereert bij het opslaan van het UEA zowel een XML-bestand als een PDF-bestand, die automatisch aan de te publiceren aanbestedingsdocumenten kunnen worden toegevoegd. Het XML-bestand wordt automatisch geladen als de aanbestedende dienst de UEA-module in TenderNed weer opent. Het PDF-bestand is bedoeld als leesbaar voorbeeld voor de gebruiker.
  • De onderneming opent het betreffende UEA via de UEA-module, vult het in en voegt het bestand via de module toe aan de inschrijving. Ook hiervan genereert TenderNed automatisch een XML- en PDF-bestand.
  •  

Het gebruik van de UEA-module in TenderNed is niet verplicht. Een aanbestedende dienst kan er ook voor kiezen om het interactieve pdf-formulier van het UEA te blijven gebruiken en deze als bijlage bij de aanbestedingsdocumenten te voegen.

Bron: Pianoo

Terug