U bevindt zich hier:

Uitvraag open standaarden bij aanbestedingen neemt nog steeds toe

12 maart 2019

Op 25 februari 2019 is De Monitor Open standaarden 2018 aan de Kamer gezonden. Elk jaar meet het Forum Standaardisatie het gebruik van open standaarden van de ‘pas-toe-of-leg-uit’-lijst. Het onderzoek laat onder andere zien dat de uitvraag van open standaarden bij aanbestedingen nog steeds toeneemt.

Standaardisatie van gegevensuitwisseling levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van een digitale overheid die betrouwbaar is, veilige gegevensuitwisseling ondersteunt en marktwerking niet onnodig in de weg staat.

Centrale doelstelling van het open standaardenbeleid is dat overheden bij ICT-aanbestedingen de relevante open standaarden van de lijst moeten toepassen of verantwoording in hun jaarverslag afleggen indien zij deze standaarden (ondanks dat deze wel relevant zijn) niet toepassen.

Inhoud monitor
In de monitor is per aanbesteding vastgesteld welke open standaarden van de lijst daarop van toepassing waren en in hoeverre daar daadwerkelijk om is gevraagd ('pas toe'). Vervolgens is nagegaan in hoeverre overheden in hun jaarverslag verantwoording hebben afgelegd, wanneer bij aanbestedingen van de lijst werd afgeweken ('leg uit').

Toename bij aanbestedingen
Deze monitor laat onder meer zien dat de uitvraag van open standaarden bij aanbestedingen nog steeds toeneemt. Zo werd in 2018 in 85% van de aanbestedingen gevraagd om een of meer relevante standaarden van de ‘pas-toe-of-leg-uit’-lijst (in 2017 was dat 81%). Ook verloopt de adoptie van open standaarden bij generieke voorzieningen goed. In 2018 werd in 88% van de gevallen de open standaarden toegepast (in 2017 was dat 83%).

Lees de kamerbief en monitor op rijksoverheid.nl.

Terug