U bevindt zich hier:

Uitwerking van aangekondigde maatregelen voor verbeterde rechtsbescherming bij aanbesteden

16 februari 2021

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer, heeft onlangs de Tweede Kamer geïnformeerd over hoe het kabinet de al eerder aangekondigde maatregelen ter verbetering van de rechtsbescherming bij aanbesteden, zal uitwerken.

Bij de uitwerking heeft het kabinet het huidige stelsel van rechtsbescherming als vertrekpunt genomen. Dit stelsel bevat diverse rechtsbeschermingsmogelijkheden, maar komt nog onvoldoende tegemoet aan de wens van ondernemers om problemen bij aanbestedingen op een laagdrempelige manier aan te kunnen kaarten en inhoudelijk te kunnen laten beoordelen. De uitwerking ziet op alle fases van het aanbestedingsproces, waarbij in eerste instantie ingezet wordt op het voorkomen van klachten en op het oplossen van eventuele problemen aan het begin van een aanbestedingsprocedure. Er wordt een wetsvoorstel voorbereid om de Aanbestedingswet 2012 hiertoe aan te passen. Ook zal de Gids Proportionaliteit worden aangepast.

Het is een omvangrijk en stevig pakket, dat op het eerste gezicht met name van aanbestedende diensten veel vraagt. Expertisecentrum PIANOo is gevraagd om hierover voor te lichten en eventuele verdere ondersteuning te bieden. Maar het pakket vraagt ook zeker iets van ondernemers, namelijk om zich professioneel op te stellen en tijdig vragen te stellen en eventuele problemen aan te kaarten. Om de maatregelen de beoogde uitwerking te laten hebben, is een goede dialoog tussen ondernemers en aanbestedende diensten cruciaal en vertrouwen in elkaars professionaliteit.

De uitwerking omvat onder meer de volgende maatregelen: het inperken van een extreme toepassing van rechtsverwerkingsclausules (Grossmann-clausules), een verplichte klachtenregeling bij aanbestedende diensten met een opschortingstermijn en het advies Klachtafhandeling bij Aanbesteden wordt in een handreiking geactualiseerd. Verder is voorgesteld de wettelijke standstill-termijn van 20 dagen bij Europese aanbestedingen gedurende de klachtafhandeling op te schorten, de motivering van selectie- en gunningsbeslissingen aan te scherpen en de gronden voor vernietiging van de overeenkomst te verruimen. Bovendien komt er een jaarlijkse monitoring en verantwoording over klachtafhandeling en een vervolg-evaluatie van het stelsel van rechtsbescherming bij aanbesteden na implementatie van alle maatregelen in wet- en regelgeving.

Bron: rijksoverheid.nl

Terug