U bevindt zich hier:

Uniforme ICT-inkoopvoorwaarden voor gemeenten

31 augustus 2016

Passende ICT-inkoopvoorwaarden zijn voor gemeenten een belangrijke randvoorwaarde bij het verbeteren en vernieuwen van de digitale informatievoorziening. Dit sluit aan bij de ambitie van de Digitale Agenda 2020 om te werken als één overheid en het opdrachtgeverschap te professionaliseren.

Als onderdeel van de Digitale Agenda 2020 heeft de Algemene Ledenvergadering van de VNG In juni 2015 besloten om te komen tot ICT-inkoopvoorwaarden die door alle gemeenten gebruikt kunnen worden. Op basis van dit besluit is de GIBIT opgesteld: Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT.

Tot en met 31 augustus 2016 konden gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en leveranciers deelnemen aan een openbare consultatie waarin de conceptversie van de GIBIT werd getoetst.

De reacties worden begin september besproken binnen de gemeentelijke werkgroep waarin wordt besloten op welke wijze de reacties hun weerslag krijgen in de definitieve versie van de GIBIT.

Bron: KING

Terug