U bevindt zich hier:

Urgentie e-facturen decentrale overheden

27 juni 2018

Alle decentrale overheden en andere aanbestedingsplichtige organisaties moeten uiterlijk 18 april 2019 elektronische facturen (e-facturen) kunnen ontvangen en verwerken. Dat is bepaald in de Europese Richtlijn 2014/55/EU en verankerd in de Aanbestedingswet.

Staatssecretaris Knops van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft hierover een brief naar gemeenten, provincies en waterschappen gestuurd. Als verantwoordelijke voor het beleid van de digitale overheid brengt hij daarin de urgentie over om e-factureren te implementeren. Het is zijn ambitie om in april 2019 in Brussel te kunnen melden dat de gehele Nederlandse overheid; het Rijk, alle provincies, gemeenten en waterschappen e-facturen kunnen ontvangen en verwerken. Het Rijk is hiertoe inmiddels in staat. Hij vraagt in zijn brief aan de decentrale overheden om met hem samen te werken deze ambitie waar te maken, niet slechts vanwege het tijdig kunnen voldoen aan de bepalingen in de Aanbestedingswet, maar uiteindelijk vanwege de grote voordelen die e-factureren oplevert.

De Staatssecretaris verwijst bovendien naar het programmabureau e-factureren van PIANOo dat de decentrale overheden en andere aanbestedende diensten ondersteunt bij de implementatie van e-factureren. Hij vraagt de decentrale overheden om de actuele stand van zaken inclusief een toelichting op de planning over de implementatievoortgang terug te koppelen via het programmabureau. De tussenstand wordt op 12 september a.s. gepresenteerd op een evenement  dat georganiseerd wordt door het programmabureau.

Bron: PIANOo

Terug