U bevindt zich hier:

Veel lastig te meten kwaliteitseisen in vervoersaanbestedingen

8 oktober 2020

In aanbestedingen voor zorgvervoer wordt veel gevraagd naar kwaliteitscriteria waar geen eenduidige norm of standaard voor is. Voorbeelden daarvan zijn klantgerichtheid en sociale vaardigheden van de chauffeurs. Het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (AIM) pleit ervoor om ook voor zulke ‘zachte criteria’ tot vaste normen te komen. Tegelijk moet er in de aanbestedingen wel ruimte blijven voor inschrijvers om zich van elkaar te onderscheiden.

Dat blijkt uit de analyse van de kwaliteitsvraag in aanbestedingen uit de periode januari-september 2020 door het AIM.

Harde en zachte criteria
Het rapport stelt vast dat opdrachtgevers zich over het algemeen goed bewust zijn van de kwaliteiten die nodig zijn voor zorgvervoer. Dat is onder meer te zien in het verlangen van zaken die eenduidig en aantoonbaar zijn. Onder deze ‘harde criteria’ vallen bijvoorbeeld het TX-keurmerk voor kwaliteit van het vervoer, de Code VVR voor veilig rolstoelvervoer en het certificaat levensreddend handelen.

In de aanbestedingen die het AIM voor dit onderzoek tegen het licht hield, wordt in 96 procent van de gevallen naar TX gevraagd. Het certificaat levensreddend handelen is in 93 procent van de bestekken een eis, terwijl het voldoen aan de Code VVR in 70 procent van de aanbestedingen wordt verlangd. Eveneens populair zijn de zachte criteria, die vaak over de manier van werken van vervoerders en chauffeurs gaan. Zaken als kennis van de doelgroep, sociale vaardigheden en klantgerichtheid komen allemaal in zo’n 80 procent van de doorgelichte aanbestedingen aan bod.

Het AIM vindt het de moeite waard om te overwegen voor deze zachte criteria te komen tot eenduidige kwaliteitsstandaarden. Dit om verschillende aanbieders op gelijke wijze met elkaar te kunnen vergelijken en te zorgen voor een gelijk speelveld binnen het zorgvervoer.

Lees het gehele artikel op Taxipro.nl (zie Bron-link hieronder)

Bron: Taxipro.nl

Terug