U bevindt zich hier:

Verbeteringen TenderNed april: kluistijden vrij instelbaar

10 mei 2017

Op 2 mei 2017 is de laatste maatregel doorgevoerd ter verbetering van de verwerkingscapaciteit van TenderNed: asynchrone verwerking van aanmeldingen en inschrijvingen. Ook de maximering van kluissluitingen per uur wordt opgeheven. Aanbestedende diensten kunnen weer zelf het exacte tijdstip van hun sluitingstermijn instellen.

Voorheen werden aanmeldingen/inschrijvingen die gelijktijdig werden ingediend ook gelijktijdig verwerkt. De asynchrone verwerking houdt in dat de aanmeldingen/ inschrijvingen na indiening in een rij worden geplaatst en één voor één worden verwerkt. Hierdoor wordt voorkomen dat ondernemers bij piekbelasting hun inschrijving niet kunnen afronden.

Door deze maatregel en de eerdere maatregelen is de verwerkingscapaciteit van TenderNed significant verbeterd. De (preventieve) beperking op het aantal kluissluitingen per uur wordt daarom opgeheven. Aanbestedende diensten zijn weer volledig vrij in het bepalen van de datum en het tijdstip van de sluitingstermijn (kluissluiting).

Bron: TenderNed

Terug