U bevindt zich hier:

WEBINAR INKOOPJURISPRUDENT - Onderzoeksplicht aanbestedende dienst

9 oktober 2020

Op dinsdag 10 november 2020 zal het webinar 'Onderzoeksplicht aanbestedende diensten' worden gehouden.

Het webinar wordt georganiseerd vanuit InkoopJurisprudent - een tool die Corvers in samenwerking met Nevi uitbrengt en waar ook strategische alliantiepartner Bartels Sueters Rassa Aanbestedingsadvocaten een aandeel aan levert. 

Tijdens het webinar wordt antwoord gegeven op de vraag hoe een aanbestedende dienst dient te handelen bij een klacht over een mogelijk ongeldige winnende inschrijving. 

Inhoud webinar

Het komt regelmatig voor dat een afgewezen inschrijver van mening is dat een opdracht niet gegund kan worden aan de winnende inschrijver omdat diens inschrijving ongeldig zou zijn – bijvoorbeeld omdat er sprake is van een inschrijving die niet realistisch is, omdat een inschrijving niet aan bepaalde eisen voldoet (zoals bijvoorbeeld een referentie-eis of een eis uit het programma van eisen), of omdat op de winnende inschrijver een uitsluitingsgrond van toepassing zou zijn.

De vraag is wat een aanbestedende dienst met dergelijke klachten moet doen.

  • Is de aanbestedende dienst in een dergelijke situatie verplicht een nader onderzoek te doen naar de inschrijving van de winnende inschrijver of kan hij de klachten naast zich neerleggen?
  • Indien hij een nader onderzoek doet, waaraan moet dat onderzoek dan voldoen en hoe kan hij het onderzoek het beste afronden?
  • En moet de aanbestedende dienst de klagende inschrijver de mogelijkheid geven om zelf onderzoek te doen naar de winnende inschrijving?


Deze en andere vragen zullen in het webinar aan de hand van regelgeving en jurisprudentie zoveel mogelijk worden beantwoord. Na het volgen van het webinar weet u als aanbestedende dienst exact wat u te doen staat op het moment dat afgewezen inschrijvers klagen over de voorlopige gunning aan een concurrent.

Deelname webinar

Inschrijven voor het webinar kan via Nevi (zie onderstaande link).
Deelname aan het webinar is gratis voor licentiehouders en proefabonnementleden van InkoopJurisprudent. In alle andere gevallen wordt een kleine deelnamebijdrage gevraagd. Heeft u geen licentie en geen proefabonnement en wilt u ook graag gratis deelnemen aan het webinar, meldt u dan aan voor het gratis en vrijblijvende Limited Proefabonnement alvorens u zich inschrijft voor het webinar. 

Doelgroep: publieke sector / aanbestedende diensten

(De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die niet tot de primaire doelgroep behoren deelname aan het webinar te weigeren)

Terug