U bevindt zich hier:

Wetsvoorstel wijziging Aanbestedingswet 2012 aangenomen

23 maart 2016

Op 22 maart jl. heeft de Tweede Kamer gestemd over het Wetsvoorstel wijziging Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU. Niet alleen het wetsvoorstel, maar ook de meeste amendementen en moties zijn aangenomen.

Met het aannemen van de amendementen wordt de wettelijke verplichting van het gebruik van de Gids Proportionaliteit uitgebreid naar de speciale-sectorbedrijven. Ook zal bij het vaststellen van de economisch meest voordelige inschrijving niet alleen de hantering van het gunningscriterium ‘laagste prijs’ gemotiveerd moeten worden in de aanbestedingsstukken, maar ook het gebruik van het gunningscriterium 'laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit'. Verder zullen bovengenoemde gunningscriteria voor bepaalde aanbestedende diensten en opdrachten niet zijn toegestaan.

Van de moties zijn onder meer aangenomen die welke betrekking hebben op verhoging van de Europese drempelwaarden en uitbreiding van de Gids Proportionaliteit met aanwijzingen waardoor, ten behoeve van het MKB, de nadruk minder op prijs komt te liggen.

Bron: tweedekamer.nl

(
Voor stemmingsuitslagen ingediende moties, klik hier)

Terug